น่ารู้!! โรคระบาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ต้องระวัง

น่ารู้!! โรคระบาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ต้องระวัง น่ารู้!! โรคระบาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ต้องระวัง เชื้อโรคในทุกวันนี้บอกเลยว่ามันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นทุกวัน และมีการพัฒนาความสามารถในการติดต่อและการทำลายอวัยวะร่างกายของคนเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนเราต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ให้มาก เพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องพบกับความสูญเสียที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องป้องกันและดูแลสุขภาพของเราให้ยังคงแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงเวลาที่เชื้อโรคบางตัวมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ด้วยสภาพอาการที่เหมาะกับการขยายพันธุ์ ทำให้ในช่วงฤดูหนาวหลายคนมักจะเจ็บป่วยไปตามๆ กัน โดยเฉพาะในเด็กเล็กด้วยอาการที่เย็นทำให้ป่วยง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงได้นำเอาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคระบาดประจำฤดูหนาวที่ควรระวังมาแนะนำกันไปดูรายละเอียดกันเลย เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคระบาดประจำฤดูหนาวที่ควรระวัง โดยปกติแล้วทุก ๆ และทุกช่วงจะมีโรคระบาดต่างกัน โดยในช่วงฤดูหนาวนี้ก็มีโรคระบาดที่สำคัญอยู่ไม่น้อย ที่ควรระวังเอาไว้ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัส RSV จะมีอาการเหมือนกับโรคไข้หวัด ที่สามารถหายเองได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่หากเกิดขึ้นกับเด็กต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเกี่ยวกับปอดและหัวใจ โรคต่อมา คือโรคมือ เท้า ปาก ที่จะเกิดอาการไข้ ในช่วง 2- 4 วัน มีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส ที่จะมีอาการถ่ายเหลว โรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ที่คนส่วนใหญ่มักเป็น มีอาการปวดศีรษะ น้ำมูกไหล เจ็บคอ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะเกิดการติดเชื้อมากกว่าปกติ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นมักจะเป็นเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน 5 ปี และในวัยผู้สูงอายุ …

น่ารู้!! โรคระบาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ต้องระวัง Read More »