สาเหตุของโรคไซโคพาธ

ทำความรู้จัก “โรคไซโคพาธ” โรคที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ทำความรู้จัก “โรคไซโคพาธ” โรคที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทำความรู้จัก “โรคไซโคพาธ” โรคที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว สภาวะสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยนิสัยของคนที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันสังคมเสื่อมโทรมลงไปเยอะมาก และสิ่งที่ตามมาก็คือ ความคิดของคนที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลง และวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับโรคไซโคพาธ ซึ่งเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่มาแนะนำให้ได้รู้จักกัน บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อย่าคิดว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่จริงๆ แล้วคุณอาจจะอยู่กับคนที่ป่วยเป็นโรคไซโคพาธอยู่ก็ได้ โรคไซโคพาธ คืออะไร? สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไซโคพาธนี้ จะมีลักษณะคือ ต่อต้านสังคม ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แข็งกระด้าง ไม่มีความเมตตา ไม่มีความสำนึกผิด ไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นว่าจะเดือดร้อนหรือไม่ แน่นอนว่าโรคนี้เป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเรา และที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นก็คือ เราไม่สมารถรู้ได้เลยว่าคนที่เดินสวนทางกันไปมานั้นมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคไซโคพาธ หรือไม่ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาจะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งสามารถก่อเหตุอาขญากรรมได้ สาเหตุของโรคไซโคพาธ สาเหตุจากด้านร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของสมองและสารเคมีในสมอง ซึ่งเกิดได้จากการประสบอุบัติเหตุ หรือการถ่ายทอดจากพันธุกรรม สาเหตุจากจิตใจ เกิดจากการได้รับเหตุการณ์ที่รุนแรงต่อจิตใจในวัยเด็ก ปัญหาครอบครัว สังคมที่โหดร้าย รวมไปถึงการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง อาการของผู้ที่เป็นโรคไซโคพาธ มีพฤติกรรมตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น โกหก ไม่พูดความจริง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ และความคิด ไม่รู้สึกกลัวเมื่อทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่รู้สึกละอาย หรือสะทกสะท้านต่อความผิดที่ทำ ไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้ …

ทำความรู้จัก “โรคไซโคพาธ” โรคที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว Read More »