การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร มนุษย์เรามีวิธีการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงหลายวิธี เช่น การวิ่ง การยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเล่นโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย เป็นต้น แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการทำสวนดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน การทำสวนเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกช่วงวัย ทั้งยังทำให้สุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึง เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การได้ออกไปนอกบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ Gwenn Fried ผู้จัดการฝ่ายพืชพันธุ์สวนบำบัดของ Rusk Rehabilitation ในนิวยอร์กกล่าวว่า ประโยชน์ของการทำสวนนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตเจริญงอกงามแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ดังนี้ ทำให้เป็นคนรักผักและชื่นชอบการกินผักในวัยเด็กถ้าคุณเป็นคนเกลียดผักและไม่ชื่นชอบการกินผัก และการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาจไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณที่มีต่อผักใบเขียวได้ แต่การปลูกผักหรือทำสวนจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณและเด็ก ๆ ชื่นชอบผักและการกินผักมากขึ้น เพราะการทำสวนเพื่อปลูกผักไว้กินเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อสิ่งที่ทำ และผักที่ปลูกเองคุณจะมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแม้ว่าการทำสวนจะไม่ใช่กิจกรรมที่เรียกเหงื่อมากมายเช่นเดียวกับการออกกำลังกายชนิดอื่น ๆ  แต่ในความเป็นจริงการทำสวนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ เพราะการทำสวนช่วยลดความเครียดและเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับโลกของธรรมชาติทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ การตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และการรดน้ำพรวนดิน ยังเปรียบเสมือนการออกกำลังกายอีกด้วย ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแม้การมีสิ่งสกปรกใต้เล็บจะเป็นสัญญาณของสุขอนามัยที่ไม่ดี แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันอาจเป็นเครื่องหมายของการมีสุขภาพที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจากแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในดินอาจช่วยปรับปรุงหรือฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยให้ป่วยน้อยลงเพราะร่างกายสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์เผยแพร่ใน Immunotargets ที่บ่งชี้ว่าการทำสวนดีต่อสุขภาพ การทำสวนทำให้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือแข็งแรง เพราะการหยิบจับอุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และอุปกรณ์อื่น …

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร Read More »