อาหาร 5 ชนิดที่ทำลายสุขภาพกระดูก

อาหาร 5 ชนิดที่ทำลายสุขภาพกระดูก อาหาร 5 ชนิดที่ทำลายสุขภาพกระดูก การบำรุงรักษากระดูกและฟันให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นการมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การจะมีกระดูกที่แข็งแรงได้ การเติมแคลเซียมให้กระดูกอย่างสม่ำเสมออาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยังคงบริโภคอาหารที่ทำลายสุขภาพกระดูก อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดสำหรับการมีกระดูกที่แข็งแรง ไม่เพียงแค่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีโดยรวมอีกด้วย ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และรายชื่ออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพของกระดูกมีดังนี้ อาหารแคลอรี่ต่ำ เมื่อคุณรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำเข้าไปย่อมส่งผลให้ร่างกายของคุณขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย หากคุณรับประทานอาหารประเภทนี้เพื่อควบคุมน้ำหนักหรือจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน จะทำให้กระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้โดยให้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย แม้ว่าอาหารแคลอรี่ต่ำจะมีผลดีในแง่ของการลดน้ำหนักซึ่งทำให้ผอมเร็ว เนื่องจากอาหารประเภทนี้เน้นการจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวัน ดังนั้นหากร่างกายผอมลงแต่สุขภาพเสียก็ควรหลีกเลี่ยงและเปลี่ยนมาใช้วิธีการอื่น ๆ แทน เช่น การรับประทานอาหารคีโต ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ทำลายสุขภาพ อาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม เช่น ของทอด มันฝรั่งทอด ไก่ทอด ไส้กรอก และอาหารแปรรูป (เพราะมีปริมาณโซเดียมสูง) นักวิจัยพบว่าการบริโภคเกลือสูงส่งผลเสียต่อสุขภาพและกระดูก ดังนั้นจึงควรลดอาหารที่เค็มและแปรรูป เพราะอาหารเค็มนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุ่นแล้วยังนำมาซึ่งโรคต่าง ๆ อีกด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต มีอาการบวมน้ำเนื่องจากทานอาหารที่รสเค็มมากเกินไป เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง การศึกษาหลายชิ้นพิสูจน์ว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ที่ดื่มเบา …

อาหาร 5 ชนิดที่ทำลายสุขภาพกระดูก Read More »