โรคซึมเศร้า คืออะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้

โรคซึมเศร้า คืออะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้

โรค ซึมเศร้า คืออะไร จะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็น

อาการซึมเศร้า เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่หลั่งออกมา จนทำให้เกิดผลทางด้านอารมณ์ ทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรม ที่กระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น มองโลกในแง่ร้าย หดหู่ หม่นหมอง เก็บตัว เบื่อหน่ายและท้อแท้กับชีวิต จากสถิติพบว่า คนไทยป่วย กว่าสองล้านคน แต่ทว่า ได้รับการรักษาเพียงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากหลายคนมักไม่ทราบว่าตนเองเป็นด้วยโรคซึมเศร้า

จะทราบได้อย่างไรว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

อาการของโรคซึมเศร้ามีหลายระดับตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนกระทั่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากคุณสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแพทย์จะทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบภาวะอารมณ์เศร้า (Patient Health Questionnaire; PHQ9) ซึ่งจะช่วยประเมินระดับภาวะซึมเศร้า เพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่

สำหรับเกณฑ์ในการวินิจฉัย

  • มีอารมณ์ซึมเศร้าตลอดเวลา
  • สนใจกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
  • น้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ หรือมีอาการเบื่ออาหารและเจริญอาหารร่วมด้วย
  • นอนไม่หลับ หรือบางครั้งอาจนอนมากเกินไป
  • กระวนกระวาย เชื่องช้า อยู่ไม่สุข
  • อ่อนเพลีย
  • รู้สึกไร้ค่า

หากพบว่าตนเองมีอาการมากกว่า 5 ข้อ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการทดสอบและวินิจฉัยอย่างละเอียด เนื่องจากมีโรคทางจิตเวชอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้า เบื้องต้นแพทย์จะซักถามอาการเบื้องต้น เพื่อดูว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งสาเหตุของโรคซึมเศร้ามีหลายปัจจัย ได้แก่

กรรมพันธุ์ พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ซึ่งมีสารที่สำคัญ ได้แก่
ซีโรโทนิน (serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) ที่ลดต่ำลง ยาแก้โรคซึมเศร้าที่ใช้กันจึงออกฤทธิ์โดยการปรับสมดุลของระบบสารเคมีเหล่านี้

ลักษณะนิสัย เช่น มองตนเองในแง่ลบ เห็นแต่ความบกพร่องของตนเอง หรือมองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น เมื่อเผชิญกับสถานการณ์กดดัน เช่น ตกงาน หย่าร้าง ถูกทอดทิ้งจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอาจทำให้พัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าได้

อย่างรก็ตาม โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่มักมาจากหลายปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้น ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายโรคซึมเศร้าจึงควรได้รับการช่วงเหลือก่อนที่จะมีการพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้า

การรักษา

ปัจจุบันการรักษาโรคซึมเศร้ามักทำด้วยยา โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงมาก ขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรง แพทย์จะทำการรักษาด้วยแนวทางการปรับตัว ช่วยทำให้สภาพจิตใจผ่อนคลายร่วมกับการให้ยารักษาอาหารซึมเศร้าหรือคลายความวิตกกังวล

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าตนเองมีภาวะซึมเศร้าจนนำไปสู่โรคซึมเศร้าหรือไม่ อาจทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินภาวะทางอารมณ์ก่อนที่จะปรึกษาแพทย์ เพราะการทำแบบทดสอบจะเป็นการประเมินระดับความซึมเศร้า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แต่ความเศร้าที่เกิดขึ้นอาจมาจากปัจจัยอื่น ซึ่งแพทย์สามารถแนะนำวิธีในการรักษาได้

69 diet เว็บไซค์เพื่อสุขภาพ โรคภัย แหล่งรวบรวมวิธีการใช้ชีวิต ออกกำลังกาย การดูแลตัวเอง เรามีครบจบที่เดียว หรือติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่่ diarionf.com วีดีโอที่รวมคอนเทนต์แบบครบรส

Tag ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง