การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร

การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร มนุษย์เรามีวิธีการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงหลายวิธี เช่น การวิ่ง การยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเล่นโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย เป็นต้น แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการทำสวนดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

การทำสวนเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกช่วงวัย ทั้งยังทำให้สุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึง เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ การได้ออกไปนอกบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ Gwenn Fried ผู้จัดการฝ่ายพืชพันธุ์สวนบำบัดของ Rusk Rehabilitation ในนิวยอร์กกล่าวว่า ประโยชน์ของการทำสวนนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตเจริญงอกงามแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ดังนี้

 • ทำให้เป็นคนรักผักและชื่นชอบการกินผัก
  ในวัยเด็กถ้าคุณเป็นคนเกลียดผักและไม่ชื่นชอบการกินผัก และการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาจไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณที่มีต่อผักใบเขียวได้ แต่การปลูกผักหรือทำสวนจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณและเด็ก ๆ ชื่นชอบผักและการกินผักมากขึ้น เพราะการทำสวนเพื่อปลูกผักไว้กินเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อสิ่งที่ทำ และผักที่ปลูกเองคุณจะมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมี
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  แม้ว่าการทำสวนจะไม่ใช่กิจกรรมที่เรียกเหงื่อมากมายเช่นเดียวกับการออกกำลังกายชนิดอื่น ๆ  แต่ในความเป็นจริงการทำสวนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ เพราะการทำสวนช่วยลดความเครียดและเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับโลกของธรรมชาติทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ การตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และการรดน้ำพรวนดิน ยังเปรียบเสมือนการออกกำลังกายอีกด้วย
 • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
  แม้การมีสิ่งสกปรกใต้เล็บจะเป็นสัญญาณของสุขอนามัยที่ไม่ดี แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันอาจเป็นเครื่องหมายของการมีสุขภาพที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจากแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในดินอาจช่วยปรับปรุงหรือฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยให้ป่วยน้อยลงเพราะร่างกายสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์เผยแพร่ใน Immunotargets ที่บ่งชี้ว่าการทำสวนดีต่อสุขภาพ
การทำสวนดีต่อสุขภาพอย่างไร
 • การทำสวนทำให้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือแข็งแรง
  เพราะการหยิบจับอุปกรณ์ เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยทำให้มือและนิ้วมือเกิดความยืดหยุ่นและแข็งแรง เพราะการบีบคีมหรือกรรไกรตัดกิ่งทำให้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือได้บริหารเปรียบเสมือนการทำกายภาพบำบัด นอกจากนี้ การกำจัดวัชพืชด้วยการใช้มือถอนเพียงไม่กี่นาทียังช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานซ้ำ ๆ ได้อีกด้วย
 • รู้สีกมีความหวัง
  ประโยชน์ของการทำสวนที่น่าแปลกใจที่สุดคือ มันจะสร้างความเชื่อในตัวคุณ เพราะการทำสวนทำให้เกิดความคาดหวังต่อผลผลิตที่จะผลิดอกออกผล นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อผู้คนว่านเมล็ดพันธุ์และรดน้ำพวกมันทุกวันจะทำให้เกิดความเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะหยั่งรากลึกลงไปในดินเพื่อค้ำจุนลำต้น แตกกิ่งก้านและให้ผลผลิตในอนาคต เมื่อความหวังดังกล่าวเกิดขึ้นจะช่วยทำให้เกิดความเชื่อและความหวังแบบเดียวกันในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • การทำสวนดีต่อสมอง
  การศึกษาปัจจัยการเติบโตของเส้นประสาทสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ ในปี 2019 ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน พบว่าผู้สูงอายุก่อนและหลังการทำสวนผักมีระดับการเติบโตของเส้นประสาทสมองที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือ ภายหลังจากการทำสวนพบว่ามีการเติบโตของเส้นประสาทสมองเพิ่มขึ้น

  และท้ายที่สุดประโยชน์ของการทำสวนดีต่อสุขภาพ คือ การที่ชาวสวนได้ทำการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เกี่ยวกับเทคนิคในการปลูกและดูแลพืช การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้สมองได้เรียนรู้และทำการจดจำตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองและระบบประสาท

เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวสุขภาพ ลดน้ำหนัก เคล็ดลับความสวยงามที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บสัญญาณอันตรายที่สำคัญ 69Diet.com

credit : https://www.thehealthy.com/

Tag ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง